Dobrý a verný...

www.stewardshipadvocates.org

CR-33 NE A

Rád by som raz počul od Pána tie slová z dnešného evanjelia: "Správne, dobrý a verný sluha..., vojdi do radosti svojho pána."  Rád by som ich počul v ten deň, o ktorom Pavol hovorí, že príde, keď to budem najmenej čakať. Vlastne si želám, aby sme tie slová v ten deň počuli všetci, aby zazneli aj tebe... "Vojdi do radosti svojho pána."

Ale to podobenstvo nie je len podobenstvom o tom poslednom dni. Je tak trochu o každom dni. Zaujala ma ikona k tejto evanjeliovej perikope. Kristus na nej sedí na tróne a nejaký muž, úctivo sklonený, mu ukazuje košík so striebornými mincami. A Kristus mu žehná: "Dobrý a verný sluha." 

Predstav si na mieste toho muža seba. Ráno sa skloníš pred Ježišom a povieš mu: "Pane, toto mám. To sú moje dnešné plány a túžby, povinnosti a sny..." A on ťa požehná slovami: "Dobrý a verný sluha." Večer prídeš pred zas a v pomyselnom košíku prinesieš to, čo sa z tvojich plánov, túžob, povinností či snov stalo skutočným. Poprosíš o odpustenie za to, čo si nezvládol, odflákol, zanedbal, nestihol. A on to prijme so slovami: "Dobrý a verný sluha." 

Priznám sa, že iná veta z podobenstva ma zneisťuje: "Bol si verný nad málom..."  Naozaj som verný? Aj v tých malých, zdanlivo nepodstatných veciach? Lebo málo je často cennejšie ako perly. Ako to pripomína dnešné prvé čítanie. 
  • Máš manželku, ktorá je ti oporou? Je šikovná, pracovitá, iniciatívna, nežná, citlivá, empatická. Autor Knihy Prísloví hovorí, že si vôbec nedostal málo. Je tvoja žena verná nad málom. Urob to, čo Pán: žehnaj jej. A pochvalou či poďakovaním tiež nič nepokazíš.
  • Alebo máš manžela, na ktorého sa hodia slová dnešného žalmu? "Požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána." To rozhodne nie je málo.
  • Alebo máš dosť síl, schopností či prostriedkov... urobiť čokoľvek dobré? Dostal si veľa. "Bol si verný nad málom?"
"Bol si verný nad málom, vojdi do radosti svojho pána." Nie sme verní preto, aby sme si zaslúžili radosť svojho Pána. Učíme sa byť verní, pretože vernosťou sa stávame schopnými vojsť do radosti. Neodkladaj vernosť na neskôr. Ono je to v tebe, veď ty si "dobrý a verný sluha." 


Publikácie a pomôcky