Dobrý a verný...

www.stewardshipadvocates.org

CR-33 NE A

Rád by som raz počul od Pána tie slová z dnešného evanjelia: "Správne, dobrý a verný sluha..., vojdi do radosti svojho pána."  Rád by som ich počul v ten deň, o ktorom Pavol hovorí, že príde, keď to budem najmenej čakať. Vlastne si želám, aby sme tie slová v ten deň počuli všetci, aby zazneli aj tebe... "Vojdi do radosti svojho pána."
Ale to podobenstvo nakoniec nie je len podobenstvo o tom poslednom dni. Je podobenstvom o každom dni. Zaujala ma ikona k tejto evanjeliovej perikope. Kristus sedí na tróne, nejaký človek, úctivo sklonený, mu ukazuje košík so striebornými mincami (?). A Kristus mu žehná: "Dobrý a verný sluha." 
Predstav si na mieste toho muža seba. Ráno sa skloníš pred Ježišom a povieš mu: Pane, toto mám. To sú moje dnešné plány a túžby, povinnosti a sny... A on ťa požehná slovami: "Dobrý a verný sluha." Večer prídeš pred neho zase a v pomyselnom košíku prinesieš to, čo sa z tvojich plánov, túžob, povinností i snov... stalo skutočným. Poprosíš o odpustenie za to, čo si nezvládol, odflákol, zanedbal, nestihol... A on to prijme so slovami: "Dobrý a verný sluha." 


"Bol si verný nad málom..." Ale priznám sa, že ma zneisťuje iná veta, ktorú Pán v podobenstve hovorí: "Bol si verný nad málom..."  Bol som verný nad málom? Naozaj som bol verný? Aj v tých malých, zdanlivo nepodstatných veciach?
Lebo málo je nezriedka cennejšie ako perly, ako to pripomína dnešné prvé čítanie. Máš manželku, ktorá je ti oporou? Je šikovná, pracovitá, iniciatívna, nežná, citlivá, empatická... Autor knihy múdrosti hovorí, že si vôbec nedostal málo. A tvoja žena je verná nad málom. Urob to, čo Pán: žehnaj jej. A pochvalou či poďakovaním tiež nič nepokazíš.
Alebo máš manžela, na ktorého sa hodia slová dnešného žalmu? "Požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána." To rozhodne nie je málo.
Alebo máš dosť síl, schopností či prostriedkov... urobiť čokoľvek dobré? Dostal si veľa. 
"Bol si verný nad málom?"

"Bol si verný nad málom, vojdi do radosti svojho pána." Nie, nemýľ sa, že musíš byť verný, aby si si zaslúžil radosť svojho Pána. Tak to nie je. Ak nie si verný nad málom, nebudeš sa vedieť radovať s Pánom, preto nevojdeš do jeho radosti.
Neodkladaj preto vernosť. Veď ono je to v tebe, ty si "dobrý a verný sluha." 


Publikácie a pomôcky