Matatiáš

CR-33 ŠT

Obdivujem toho starca z dnešného prvého čítaniaMatatiáš povedal zvýšeným hlasom: "Aj keď kráľa poslúchajú všetky národy v kráľovej ríši a odpadávajú od náboženstva svojich otcov a podriaďujú sa jeho nariadeniam, ja, moji synovia a moji bratia, my budeme kráčať podľa zmluvy našich otcov."
  1. Čo to ten muž hovorí? Aj keď sa všetci s takou ľahkosťou odvracajú od Boha a odpadávajú od viery..., ja to neurobím. Bodka. Žiadne "No čo narobíme, taká je doba, s tým sa nedá nič robiť... ." Matatiáš bol len jeden jediný. Ale jeho postoj naštartoval povstanie mnohých. A čo tvoje postoje?
  2. Čo ten muž spôsobil? Všimni si, ako jeho príklad zapôsobil: "Utiekol so svojimi synmi do hôr a všetko, čo mali, zanechali v meste. Vtedy mnohí, čo túžili po spravodlivosti a práve, odišli bývať na púšť." Sme zodpovední za to, aký príklad dáme. Od neho často závisí, ako sa zachovajú tí druhí.
  3.  Aký si je istý! Hovorí: "Ja, moji synovia a moji bratia, my budeme kráčať podľa zmluvy našich otcov." Jeho istota môže vychádzať len z dvoch prameňov. Buď má vo svojej rodine takú silnú autoritu, že nie je možné, aby niekto neposlúchol. Alebo vernosťou svojich blízkych, myslím vernosťou Bohu a zákonu. Úprimne predpokladám skôr to druhé. A čo my? Keby sme boli Matatiášovi synovia, dcéry, bratia alebo sestry... Mohol by si byť nami istý?


Publikácie a pomôcky