Prečo vlastne?

CR-28 ŠT: Rim 3, 21-30a

Nemálo kresťanom má pocit, že nebo, Božiu lásku, milosť... si musíme zaslúžiť, získať, vydobyť... Ale Pavol nám pripomína, že to najdôležitejšie sme dostali zadarmo. Že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. 

Si Bohom milovaný, milovaná. Si zmierený, zmierená. Boh ťa očistil od hriechov a pripravuje ti miesto v nebeskom kráľovstve. Nie preto, čo si urobil alebo čo urobíš. Nie pre tvoje modré oči alebo dobré skutky. Preto, že ťa ľúbi a pretože mu veríš. 

Inak povedané: do neba nejdeme preto, že zachovávame desatoro. Zachovávame desatoro, lebo máme namierené do neba.

Publikácie a pomôcky