Pôjdeme s vami...

CR-26 UT

Toto hovorí Pán zástupov: V tých dňoch desať ľudí zo všetkých národov rozličných jazykov chytí judejského muža za okraj rúcha a povie: „Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.“

Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Z roka na rok chce ísť s nami stále menej a menej ľudí. Namiesto toho, aby prichádzali stále noví a noví s tým, že chcú byť kresťanmi spolu s nami, naši vlastní sa stále viac vzďaľujú. Prečo?
Je s nami Boh? Je! Napríklad v liturgii to dookola pripomíname pozdravom: Pán s vami. Je s nami. Ale myslím, že tí, čo sa vzďaľujú, to tak necítia. Možno preto, že my sami sa nesprávame podľa toho, že je Boh medzi nami.
Lebo sme počuli... A prečo neprichádzajú tí zvonku? Možno preto, že o nás počuli všeličo. Len nie to, že medzi nami je Boh. To, že medzi nami sú zlodeji, manipulanti, čudáci, úchylní ľudia..., to je počuť až až. Nuž sú. Sme hriešni. Hanbíme sa za to, ale nebudeme sa tváriť, že to tak nie je. Len prosiť o odpustenie. 
O našich hriechoch počuť! Ale nepočuť, že je s nami Boh! To bulvárne médiá nepovedia. Nakoniec to asi ani nie je ich úlohou. To je našou úlohou. Aj dnes! 

Publikácie a pomôcky