O utekaní...

CR-27 PO

Utekanie pred Bohom, rovnako ako utekanie pred zodpovednosťou či záväzkom... stojí človeka nezriedka obrovské úsilie. Koľko energie a prostriedkov vynaloží Jonáš, len aby ušiel pred Bohom a poslaním, ktoré mu zveril. Koľko pozornosti, starostlivosti a finančných prostriedkov vložia niektorí ľudia do psa alebo mačky, len aby si vykompenzovali zlý pocit z toho, že odmietli dar dieťaťa. Koľko viery a uctievania vloží človek, ktorý odmietol Boha, do všelijakých vecí a postojov, ktoré si to ani zďaleka nezaslúžia...
A potom človeka utekanie pred Bohom, či pred zodpovednosťou alebo pred záväzkom mimoriadne komplikuje život aj tým okolo. Námorníkom, ktorých život je Jonášovým útekom v nebezpečenstve, manželov, manželiek, detí, rodičov..., ktorí trpia v dôsledku neochoty svojich blízkych prijať záväzok či urobiť životné rozhodnutie...

Dokonca aj ten zákonník, ktorý chcel Ježiša usvedčiť z neznalosti zákona, vie čo je dôležité: Miluj Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. To je bezpochyby ťažká úloha. Ale jej napĺňanie stojí menej síl, ako utekanie pred ňou. 

Publikácie a pomôcky