Eskorta

Anjelov strážnych

Anjel, v kontexte dnešnej spomienky anjel strážny, je duch, poslaný od Boha (to vlastne znamená to slovo anjel) aby chránil svojho človeka a priviedol ho do neba. Má to svoju logiku: žijeme vo svete, ktorý okupuje nepriateľ. A Boh dáva každému z nás eskortu na cestu do neba. Tú najlepšiu, profesionálov. Anjelov strážnych 😊.
No nesmieme zabúdať ani na poslednú vetu: "Môj anjel pôjde pred tebou.“ Nikto z nás nie je hrdinom, ktorý má sám úspešne prekonať všetky prekážky. To je úloha tvojho anjela strážneho. On musí ísť prvý. Samozrejme, že aj keď kráčaš v jeho šľapajách, nezaobíde sa tvoje putovanie bez ťažkostí. Ale tie najťažšie problémy prichádzajú vtedy, keď sa rozhodneš ísť "svojou vlastnou cestou." 
Totiž to niečo ako "moja vlastná cesta", ktorú dopredu neprešliapal tvoj anjel strážny, sa pravdepodobne nakoniec ukáže ako diablova cesta. A naopak, cesta, ktorou nás vedú anjeli strážni, je koniec koncov tá, ktorú nám načrtol Kristus v evanjeliu, o ktorej učí Cirkev a po ktorej za 2000 rokov prešlo nemálo svätých.
Preber to dnes so svojím anjelom strážnym.


Publikácie a pomôcky