Celým srdcom

CR-30 NE A

Ten farizej to vedel: Milovať "Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie." Aj ja to viem. A pred spoveďou sa okrem iného pýtam sám seba, či som miloval Pána, svojho Boha. 
"Jasné, že som ho miloval..." To mi preblesne hlavou obyčajne ako prvé. Aj keď stačí pridať zopár doplňujúcich otázok a už moje odpovede nie sú také jednoznačné. Napríklad: 
"Miloval som Pána, svojho Boha vždy?" Alebo "Miloval som Pána, svojho Boha v každej chvíli?" Alebo ako stojí v Deuteronómiu: "Miloval som Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou."

Lenže čo znamená milovať Pána celým srdcom, dušou a mysľou? Na internete som našiel k tomu pekný obrázok. Taký detský. Je tam srdce, rozdelené na polovicu. Na jednej je nakreslený Boh, na druhej mnoho ľudí v rôznych situáciách, hladný, ktorý dostáva chlieb, chorý, ktorý dostáva liek, manžel, ktorého objíma jeho manželka... Lebo milovať Boha celým srdcom znamená milovať blížneho ako seba samého. 
Nemiloval som Boha celým srdcom, ak sa našiel čo i len jeden človek, ktorý nemal v mojom srdci miesto. Ako to pripomína Mojžiš v prvom čítaní: ak sa našiel či i len jeden cudzinec, ktorého som utláčal, ak sa našla sirota alebo vdova, ktorú som trápil, ak som sa správal úžernícky, bezcitne, lakomo, nemilosrdne... 
Pritom nemusí ísť len o konkrétne skutky. Aj samotné postoje zavážia. A o rečiach ani nehovorím :-)
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6117

Ale ako to rozlíšiš? A k tomu som našiel pekný detský obrázok. Je na ňom človiečik, ktorý stojí na vrchole pyramídy dobrých vecí. Je tam trezor, peniaze, auto, dom, hračky, odborné slovníky, medaily a víťazné poháre... Človiečik stojí na vrchole a je akurát dosť vysoko na to, aby mohol objať nebeského Otca.
A to je pekná myšlienka: všetky tie veci... pomáhajú ti bližšie o Otcovi? 
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8468

Publikácie a pomôcky