Nech buduje dom Pána...

CR-25 PO

Izraelské i Júdske kráľovstvo zaniklo, krajina bola v troskách a väčšinu ľudu Babylončania odvliekli do zajatia alebo presídlili na opačný koniec ríše. Prešli roky a z Babylonskej bola zrazu Perská ríša, jednu nadvládu plynule nahradila druhá. A vtedy sa stalo to, čo sme počuli v prvom čítaní. Naplnilo sa Jeremiášovo proroctvo o tom, že Boh zachráni svoj ľud. Perský kráľ Kýros vydal nariadenie:
"Pán, Boh nebies mi dal všetky kráľovstvá a rozkázal mi, aby som mu v Jeruzaleme, čo je v Judei, postavil dom. Nech teda každého z vás, kto akýmkoľvek spôsobom patrí k jeho ľudu, sprevádza Boh, nech vystúpi do Jeruzalema v Judei a buduje dom Pána, Boha Izraela: to je ten Boh, ktorý býva v Jeruzaleme."
Kto patrí k Pánovmu ľudu, nech vystúpi do Jeruzalema a nech buduje dom Pána.  Pripravoval som birmovancov na obnovenie krstných sľubov a pýtal som sa: Zriekate sa zlého ducha... Veríte v Boha, Otca všemohúceho, v Ježiša Krista, v Ducha Svätého... Všetci dobre poznáme tú formu. A všetci svorne odpovedali zriekam a verím. A potom som otázku trochu zmenil a pýtal som sa: Milujete Boha, Otca všemohúceho...? Milujete Ježiša Krista...? Milujete Ducha Svätého?  Aj to celkom išlo a hoci s rozpakmi, odpovedali milujem. 
A potom prišla otázka, po ktorej zostalo ticho: Milujete jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev? 

To ich mlčanie má veľa dôvodov a mnohé poznáme. Riešením je to, čo hovorí Kýros: Kto patrí k Pánovmu ľudu, nech vystúpi a nech buduje dom Pána. Ty patríš k Pánovmu ľudu, k Cirkvi. Tak vystúp, vyhrň si rukávy a buduj jeho dom, Cirkev.
Čas skrývania sa pominul. Ty si Božia lampa a „nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo."  Máš nezastupiteľnú úlohu: byť svetlom tým, ktorí chcú vstúpiť (hlbšie, osobnejšie) do Cirkvi.

Publikácie a pomôcky