Dnes sa už nemusí ponáhľať

www.lectionautas.com.br

CR-22 ST

"Keď sa rozodnilo," hovorí evanjelista, Ježiš "vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal." Je to ošemetná situácia. Jasné, že Ježiš vtedy nemohol byť všade a bolo nepríjemné, keď ho zdržiavali. 
Ale predsa. Napadlo mi, čo by sme my, dnešní kresťania, robili na ich mieste. Pretože evidentne dnes nehľadáme Krista tak intenzívne, ako to robili oni. Kto by si už len dnes napríklad zobral dovolenku, aby mohol prísť na omšu? Možno by sme v ich situácii naopak nenápadne pozerali na hodinky, kedy už konečne pôjde Kristus ďalej...
Dnes je iná doba, povedali by niektorí. A majú pravdu. Zdržuj sa čo najviac s Ježišom. Dnes môže byť naraz všade a čas s tebou nepokladá za zbytočné zdržanie.

Publikácie a pomôcky