Vystúp na vrch

Premenenie Pána

Vystúp na vrch. "Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty." Predpokladám, že Ježiš im dopredu neoznámil, čo ich čaká, nepovedal im: "Chlapi, ideme na vrch, aby som sa pred vami premenil, to budete zírať..."
Ježiš to tak vždy robí. Povie len "Poď za mnou." A čaká, že ty pôjdeš. Až keď urobíš, čo od teba očakáva, pochopíš zmysel. Je to jednoduchý kľúč: 1. Poslúchni. 2. Keď poslúchneš, príde skúsenosť, ktorú potrebuješ. 3. A až keď zažiješ, pochopíš. Poslušnosť je prvý krok, bez ktorého to nejde.
Dnes mnohí ľudia nechápu a neveria, že človek môže byť čestný. Hovoria, že to sa nedá. Poslúchni Krista a buď čestný. A uvidíš, že to ide. A časom pochopíš. Mladí ľudia odmietajú manželstvo, lebo v ňom nevidia žiaden zmysel. Nechápu rozdiel medzi manželstvom a nemanželským spoločným životom. Zvonku žiaden nevidia, lebo nedostali dosť nasledovaniahodných príkladov. A z vnútra ho nechápu, lebo lebo potrebujú najskôr zažiť. Nie zažiť manželstvo na skúšku. Zažiť ovocie poslušnosti. Poslúchni Boha, ktorý ti v desatore hovorí jasne a otvorene. Poslúchni ho, vystúp na ten vysoký vrch, v tomto prípade to môže byť manželstvo. Zažiješ každodenný život manželky či manžela. A potom pochopíš rozdiel. (Podstatou manželstva je bezvýhradný a trvalý záväzok, preto sa nedá manželstvo vyskúšať mimo manželstva 🙂.)
Pouvažuj, čo je tým tvojím vrchom, na ktorý ťa Pán pozýva. Keď to zistíš, rozhodne neodmietni pozvanie do samoty. Vystúp na vrch.

Boh ťa chce premeniť. "Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo." Nie, nemyslím, že ich chcel ohúriť. Ani že už mu bola ľudská prirodzenosť nepohodlná a tak si ju na chvíľu akoby zobliekol. Myslím, že chcel, aby pochopili, že Boh chce podobnú premenu, urobiť s každým človekom, chcel im ukázať, aký má s nimi zámer. Aj preto sú tam Mojžiš a Eliáš, ľudia ako my, až na to, že už definitívne premenení.
Chceš, aby ťa Boh premenil? Čo myslíš, čo chce na tebe premeniť ako prvé? Spýtaj sa Ho. On má moc premeniť tvoj život. A urobí to, ak ho požiadaš. Ale nečakaj, že to bude podľa tvojich predstáv. Nechaj to neho.

On ťa miluje. Čo sa týka tvojej premeny, buď si istý, že On tomu rozumie lepšie. Asi to bude namáhavé. Ale ty predsa vieš, že to aj o tebe vyslovuje dnes slová:  „Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie.“ Toto je moja dcéra, moja milovaná, v ktorej mám zaľúbenie.
Tak mu odpovedz: A ty si môj milovaný Otec., verím ti.

Publikácie a pomôcky