Kto som?

www.franciscanos.org.br

CR-21 NE A

Kedysi sme hrali záludnú hru. Jeden sa dookola pýtal tú istú otázku: "Kto si?" Odpovedať prvý, druhý, tretí raz..., to sa dá. "Som človek. Som Slovák. Som kňaz..." Ale keď sa ťa to spýta 21. krát, čo odpovieš? A 22.? Ľudí je na svete 6 miliárd. Slovákov niečo cez 5 miliónov... Ale kto si ty? Ktorá odpoveď je tak uspokojivá, že každé ďalšie "Kto si?" bude bezpredmetné?
Jeden rybár z Betsaidy, vlastným menom Šimon, Jánov syn, sa dnes dozvedel, kto je. Dozvedel sa svoje skutočné meno. Dozvedel sa, že je Skala, aramejsky Kéfas, grécky Petros.
Tá hra, ktorú som spomínal na začiatku, v skutočnosti nemá riešenie, pretože definitívna odpoveď na otázku "Kto si?" nie je v tebe, ale v Bohu.
Spýtaj sa to dnes svojho Boha: "Kto som, Pane?"  Zahraj si s ním túto hru. A On ti bude hovoriť:
Si môj milovaný, moja milovaná. Si ten, za koho som položil život a urobil by som to znova, keby bolo treba. Si tá, po ktorej túžim. Si ten, ktorého hriech ma tak veľmi bolí. Si tá, ktorej nevera ma zraňuje. Si ten, s kým chcem stráviť celú večnosť. Si tá, ktorú som chcel stvoriť. Si ten, s kým počítam. Si tá, s ktorou mám veľké plány. Si ten, ktorého som si vybral. Si tá, ktorej chcem zveriť veľa detí. Si ten, ktorého pozývam k otcovstvu. Si tá, ktorá sa má stať milovanou manželkou...
A keď ti niektorou zo svojich odpovedí vyrazí na chvíľu dych, spýta sa pre zmenu on. "A kto som pre teba ja?" Dobre si premysli, čo mu odpovieš. 


Publikácie a pomôcky