Kráľovná...

Panny Márie Kráľovnej

Slávime spomienku Panny Márie Kráľovnej. Lenže kto je to kráľovná? S výnimkou zopár rozprávok kráľa či kráľovnú vnímame skôr negatívne. Je to tak zrejme v dôsledku negatívnej skúsenosti absolutistickými monarchiami a ešte viac vplyvom ideologickej manipulácie zločineckého komunistického režimu. A tak nám pri slove kráľovná napadne krásna, bohatá, mocná, vzdialená, nedostupná, možno ješitná a zbytočná postava.
V staroveku, stredoveku i v biblickej kultúre to ale ľudia vnímali inak. Hlavnými atribútmi kráľovnej neboli bohatstvo a moc. Kráľovná je na prvom mieste matka, služobnica a pani. Je to chápanie, ktoré zrkadlí rodinnú štruktúru: žena, ktorá je matkou, sa materstvom stáva služobnicou rodiny a paňou domu. 
Anjel zvestuje Márii, že bude matkou, ona sa označuje ako služobnica svojho Pána. Je matkou všetkých kresťanov. Je Božou služobníčkou a paňou jeho domu, Cirkvi. Inak povedané je kráľovnou.

Vy ženy, ktoré ste matky a manželky. Ste zároveň kráľovné svojich rodín. Ako žijete toto povolanie? Mária dáva príklad: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Publikácie a pomôcky