Archa, ktorá pôjde pred vami

CR-19 ŠT

Izraeliti stoja na hraniciach zasnúbenej zeme, pred nimi je cieľ ich putovania, Kanaán. Jozue, ktorý práve prevzal vodcovskú štafetu po Mojžišovi, ich uisťuje: „Podľa tohoto poznáte, že je uprostred vás živý Boh, ktorý pred vami vyženie Kanaánčanov: Archa zmluvy Pána celej zeme pôjde pred vami cez Jordán." 
Archa, ktorá prejde ako prvá, pred vyvoleným ľudom, do zasnúbenej zeme, je znamením Božej prítomnosti uprostred ľudu.
V kontexte utorkovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie tieto slová nadobúdajú nový rozmer. Mária je nová archa zmluvy a pred nami prešla cez priepasť smrti (nezávisle, či zomrela alebo nie, na tú otázku nepoznáme odpoveď) a vošla do neba, zasnúbenej zeme nás všetkých. Ona je znamením, že Boh je Emanuel, Boh s nami.

Prechod cez Jordán znamenal pre Izraelitov koniec ich dovtedajšieho spôsobu života. Putovanie trvalo 40 rokov a všetci, ktorí prešli cez Jordán, sa narodili a vyrástli v púšti, ako kočovní nomádi. Teraz sa nechávajú Bohom uviesť do nového spôsobu života.
Peter v nedeľu prejavil svoju vieru a vykročil z loďky na hladinu jazera. Izraeliti prejavili svoju vieru a vstúpili do rieky, ktorá sa nedala prebrodiť. Si pripravený (á) urobiť to isté? Si pripravený nechať sa takto viesť Bohom?

Publikácie a pomôcky