(S)pokojnejší život

CR-14 PI

Zaujalo ma, čo hovorí Jakub, keď sa po mnohých rokoch už ako starec stretá s dávno oplakaným a domnelo mŕtvym synom. Hovorí: „Teraz už spokojne zomriem, lebo som videl tvoju tvár a viem, že ma prežiješ.“
Občas sa to stáva. Nejaký človek nemôže spokojne zomrieť. Predtým než odíde, potrebuje vidieť tvár syna, dcéry, zradenej manželky, či neverného manžela... Alebo potrebuje počuť slová odpustenie či odprosenia. Alebo potrebuje niečo urobiť, niečo dokončiť... Je krásne, keď to nakoniec stihne a môže spokojne zomrieť.
Na druhej strane prečo čakať až na čas zomierania s vecami a činmi, ktoré môžeš urobiť hneď? Preži dnešný deň tak, ako by si mal zajtra zomrieť a nielen tvoje zomieranie, ale aj tvoj život bude spokojnejší.


Publikácie a pomôcky