Rozsievač...

CR-15 NE A

Rozmýšľal som nad tým, ako je možné, že Ježišovi poslucháči hneď neobjavili skrytý zmysel podobenstva O rozsievačovi. Veď my by sme mu určite rozumeli aj bez vysvetlenia. Možno je to tým že niekedy ľahšie chápeme to (a aj venujeme tomu aj viac pozornosti), čo sa nás bezprostredne dotýka.
Všimnime si kontext podobenstva: Ježiš vyšiel z domu. Presne ako rozsievač, o ktorom o chvíľu začal hovoriť. Prišiel medzi ľudí tak, ako rozsievač vyšiel na pole. Ježiš vyučoval, rozsievač rozsieval. Niektorí z Ježišových poslucháčov s nadšením prikyvovali, iní krútili hlavou, niekto podriemkával a ďalší rozmýšľal, kedy to skončí a on bude mať túto povinnú jazdu za sebou. Nie že by tam musel byť, ale keď manželka tak naliehala... 
A tak, kým Ježiš rozprával, rozsieval slovo, niektorí niektorí aj dovolili, aby to slovo preniklo k ich srdciam. U iných sa to slovo zastavilo na pol ceste, v hlave a ďalším ho príjemný vánok pod lipami, pardon, na brehu jazera vyšumel z hlavy. 
A z tých, ktorí to slovo naozaj pustili do srdca a v ten deň odchádzali domov s rozhodnutím pre radikálnu zmenu života..., to časť po pár dňoch so znechutením vzdala, časť na to zabudlo a zostal len príjemný pocit...
Ježiš vedel, že to tak bude. Na to netreba mať nadprirodzené schopnosti. Vždy to tak je, časť zasiateho nikdy neprinesie úrodu. Aby ich povzbudil, povedal im podobenstvo o tom, čo sa s nimi práve dialo. Ale oni nepochopili. Teda niektorí, tí, u ktorých sa o pár týždňov či mesiacov objavilo prvé ovocie, tí asi áno. Ostatní nie.
My sme samozrejme v inej situácii, my presne vieme, čo mali tí Ježišovi poslucháči vtedy na brehu Galilejského jazera urobiť.
Pre úplnosť treba už len dodať, že aj dnes Pán rozsieva slovo. A my sme poslucháči. Práve Kristus dokončil rozsievanie cez prvé a druhé čítanie, žalm, alelujový verš a evanjeliovú stať. Niektorí z nás asi prídu na to, že fúkal prisilný vietor, že tie otravné vtáky to hneď vyzobali...
Nič nie je stratené. Lebo Ježiš v rozsievaní pokračuje. Okrem toho dnes je skvelý deň na čítanie Svätého Písma. Aj na rozhodnutie pre každodenné čítanie Písma. Môže k tomu pomôcť ročný plán čítania biblie. Napríklad aj v mobile. Viac napríklad TU.

Publikácie a pomôcky