Potrebujú to počuť...

CR-14 ST

"Choďte k ovciam, strateným z domu Izraela," posiela Ježiš apoštolov v dnešnom evanjeliu. Posiela ich k ich vlastným, k rodákom a spoluveriacim, ktorí opustili židovskú vieru a nezostalo im nič. 
Choďte k vašim rodákom, príbuzným, susedom..., ktorí opustili kresťanský spôsob života, povedal by nám asi dnes.
Ľudia majú mnoho dôvodov, prečo opúšťajú vieru. Nezriedka je to aj preto, že im ani viera nebola oporou v ich trápeniach. A treba s ľútosťou dodať, že ani my veriaci. Spomeňte si na nedeľné evanjelium. Aj oni potrebujú počuť: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké." 
Možno si jediný človek, koho budú počúvať. Skús to, pozvi ich ku Kristovi.

Publikácie a pomôcky