Polej zázrak

CR-15 UT

Nielen Božie slovo (ako sme počúvali v nedeľu), ale i Božie skutky (zázraky) môžu byť semienkami, zasiatymi božským rozsievačom s jediným zámerom: aby vyrástli. Tak ako v dnešnom evanjeliu, ani sa nečudujeme, že Ježiš robí výčitky mestám Korozain a Betsaida. Stali sa v nich zázraky, o ktorých inde ani nechyrovali. Ale nepriniesli úrodu. Možno preto, že padli na tvrdú pôdu, alebo preto, že vyklíčili v tŕní, či preto, že ich vyzobali vtáky.
A čo zázraky, ktoré sa udiali v tvojom živote? Akú úrodu priniesli? Poznal som jedného mladého muža. Podľa vlastných slov prežil v minulosti zázrak. Išlo o závislosť, do ktorej upadol. Prosil Boha a dostal milosť a celé roky závislosť nad ním nemala moc. Ale potom jej prepadol znova. Pýtal som sa, čo bude robiť. Povedal, že bude čakať, kým ho Boh opäť vyslobodí. Veril v Božiu moc. Ale niečo mi tam chýbalo. Tá úroda, ktorá mala zo zázraku vyrásť.
Pán zasial do tvojho života nemálo zázrakov. Nezabudni ich dnes poliať :-)

Publikácie a pomôcky