Poďte ku mne...

http://sergioarevalo.net/

CR-14 NE A

"Zajasaj, dcéra sionská, plesaj, dcéra jeruzalemská! Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe; je spravodlivý a prináša spásu, je chudobný a sedí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice." Počúvame dnes toto Zachariášovo proroctvo a určite si každý hneď spomenie na Kvetnú nedeľu, na Ježišov vstup do Jeruzalema: vítali ho ako kráľa, kričali hosana, viezol sa na osliatku... a išiel na smrť. Prinášal spásu.

Sústreďme ale dnes našu pozornosť na prvú časť proroctva a spojme ju s dnešným evanjeliom: "Zajasaj, dcéra sionská, plesaj, dcéra jeruzalemská! Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe." Prichádza a hovorí: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu." Dnešným jazykom povedané: Tešte sa, ľudia a oslavujte, lebo ten, ktorý jediný je východiskom a riešením pre vaše životy, práve prichádza a hovorí: Poď ku mne. Uč sa odo mňa ako to všetko zvládnuť.
Ak má niekto náhodou pocit, že kráľa, Boha nepotrebuje, že všetko zvláda aj sám, nech sú mu povzbudením slová z dnešného druhého čítania: "Ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť." 

Vlastne nás to opäť stavia pred voľbu: s Bohom, alebo bez Boha. Môžeš žiť s Bohom, alebo bez neho. Ale nemôžeš žiť občas s Bohom a inokedy bez neho, v nedeľu áno, v stredu nie; keď sa mi darí, nie, keď mám problémy, áno... Podobne ako manželom či manželkou nie si len niekedy, ale stále. Muž nemôže byť verný svojej žene väčšinou! Musí byť verný vždy.
Alebo také oslavy, teraz bolo dosť príležitostí na slávenia (Ján, Peter, Pavol...). Môžeš oslavovať s Bohom, alebo bez neho. Nedá sa trochu s Bohom a trochu viac bez neho. Nakoniec čo chceš oslavovať bez Boha. Bez neho nemáš dôvod na oslavu.
Alebo dovolenky. Môžeš dovolenkovať s Bohom, alebo bez neho. Ale čo je to za dovolenku bez Boha? Človek, ktorý si potrebuje na dovolenke oddýchnuť od kresťanského života sa až príliš podobá mužovi, ktorý sa vyberie na dovolenku bez manželky. Pretože si potrebuje od nej oddýchnuť. O také manželstvo sa treba obávať.
Alebo tvoje bremená. Môžeš to vliecť ďalej sám, sama. Ako doteraz. Alebo počúvneš Krista, ktorý ti dnes hovorí: Poď ku mne! Počúvneš ho a urobíš všetko, čo ti radí:
1. Poď ku mne.
2. Zlož svoje bremeno. Nechaj mňa zrevidovať tvoj náklad a rozhodnúť, čo treba niesť a čo odhodiť. 
3. Zapriahni sa do toho so mnou. Nie sám. So mnou.
4. Uč sa odo mňa. Ja bremenám rozumiem lepšie, než ty. Veď som s krížom niesol hriechy celého sveta a celých dejín.   

Ideš do toho? Ak áno, na mieste je otázka, čím začať. A odpoveďou je refrén dnešného žalmu: "Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy."  Je to 1.) rozhodnutie (Pane, verím ti. A nech urobíš čokoľvek, či mi to bude príjemné alebo nie, či budem rozumieť, alebo nie..., budem ťa, Pane, velebiť a oslavovať!) a zároveň je to 2.) pozvanie k oslave Boha - oslavuj Boh, hneď teraz a celý dnešný deň. Za to, čo už urobil, za to, čo urobí. Ale hlavne za to, že je. On je chvályhodný.

Publikácie a pomôcky