Nový život

http://maranathapo.sk/tag/novy-zivot/

CR-13 NE A

Krst. Od Veľkej noci už prešlo pekných pár dní a Cirkev nám dnes opäť pripomína náš krst. (Dúfam, že ste si to všimli :-) To preto, že krst je jedna z najdôležitejších vecí v našom živote.
Tá pripomienka zaznela v dnešnom druhom čítaní: "Bratia, všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom." Alebo skrátene: Krstom sme s Kristom pochovaní, žime novým životom.
A ešte sa objavila v modlitbe dňa: "Bože, láskavý Otče, vo sviatosti krstu prijal si nás za svojich a urobil si nás synmi svetla; prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy bludu, ale pomôž nám stále vyžiarovať svetlo tvojej pravdy. Skrze Krista, nášho Pána." A všetci sme vyjadrili súhlas zvolaním "Amen."
Sme pokrstení a to znamená nový život, úplne iný, ako život nepokrstených. Nedávno som zaskočil jedných snúbencov otázkou, v čom je odlišný život kresťana od života povedzme ateistu. Myslím každodenný život, pretože kresťanstvo, zredukované na omšu raz za rok, mesiac, alebo aj týždeň, najmä ak účasť na nej je neúplná, možno za istých okolností hodnotiť ako štatisticky zanedbateľnú odchýlku. Veď aj to, že si manželka či manžel, sa prejavuje v tvojom spôsobe života prakticky stále.

Ako sa prejavuje nový život? Nuž aj kresťan, aj neveriaci ráno vstanú, strávia nejaký čas v kúpeľni a pri raňajkách. No kresťan to všetko koná v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Preto začíname svoj deň prežehnaním a modlitbou: Pane, ďakujem ti za dnešné ráno, za silu vstať, za manželku, ktorá spí vedľa mňa a deti, ktoré už buntošia vo vedľajšej izbe, za prácu ktorú dnes môžem vykonať, za jedlo, ktoré idem jesť..., lebo to všetko je od teba a ty mi to dávaš... Rozdiel je v prístupe.
Obaja, aj kresťan aj neveriaci, sa budú v robote boriť s tými istými problémami. Ale kresťan má o jeden dôvod viac (a tiež má na to viac sily) zvládnuť trpezlivo aj nervozitu svojho šéfa, odolať pokušeniu okradnúť firmu, alebo sa len uliať z práce. Lebo jeho práca nie je len zamestnanie alebo nástroj na získavanie peňazí. Je to spôsob, akým spolupracuje s Bohom na jeho diele.

Takto by sme mohli pokračovať celým dňom... Ale lepšie bude, ak si to uvedomíme na princípoch, ktoré zaznievajú v dnešnej liturgii slova. Ježiš dnes hovorí, že ak chceš, aby tvoj život bol naozaj nový, musíš:
  • Milovať jeho viac ako všetko a všetkých, teda on musí mať prednosť. „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden." To neznamená milovať ich menej. Znamená to milovať jeho viac.
  • Ku ťažkostiam a problémom sa postaviť ako on - zoči voči, bez utekania a kompromisov. "Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden."
  • Vyvýšiť ho nad všetko pohodlie, prestíž, úspech, vzťahy, dokonca aj nad svoj život. Lebo On je dôležitý. "Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho."
  • Prijímať druhých, ako by to bol Ježiš. To je úžasná myšlienka. Povieš Kristovi: Pane, tohto človeka nemôžem ani cítiť, toľko krát ma zradil, je nezodpovedný, nesympatický... a on na to: Urob to pre mňa, kvôli mne ho maj rád. "Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu." Veľmi pekný príklad je v dnešnom prvom čítaní: Manželia, ktorí prijali proroka Elizea. Poskytli mu, sami, z vlastnej iniciatívy, miesto, kam sa mohol uchýliť...
O nič neprídeš. Nič ti nebude chýbať. Lebo Boh požehná a rozmnoží všetko, čoho sa zriekneš a čo podaruješ v prospech druhých. Veď Boh je milosrdný a verný, ako to zaznelo v dnešnom žalme.

Urob rozhodnutie a zostav si plán. Rozhodnutie pre nový život a plán ako ho budeš uskutočňovať. Dnešné evanjelium ti pomôže. Prečítaj si ho znova.Publikácie a pomôcky