Výzva

CR-09 SO: Mk 12, 38-44

Ježiš nám v dnešnom evanjeliu na príbehu chudobnej vdovy dáva dôležitú lekciu: Hodnotiť koľko kto dáva musíme len veľmi opatrne. Lebo aj veľmi málo môže znamenať všetko.
A nemusí sa to týkať len peňazí a milodarov. Veď nakoniec aj to, že niekto dáva málo lásky, pozornosti či starostlivosti iným..., môže byť spôsobené tým, že sám trpí nedostatkom. A to je výzva! Každý človek, čo trpí nedostatkom, je predsa pre kresťana výzvou.

Publikácie a pomôcky