Štedrosť

CR-11 UT: 2 Kor 8, 1-9

"Bratia, oznamujeme vám, akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám: že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti." Táto prvá veta z dnešného prvého čítania ma veľmi potešila. Z dvoch dôvodov:
1. Pripomenula mi jedného môjho priateľa. Ľudia okolo neho sa dosť čudovali, keď raz vyhlásil, že on je hrdý, že môže platiť dane. Znamená to totiž, že je požehnaný, že vie a môže pracovať, má prácu a jeho zamestnanie vynáša toľko, že môže z platu prispievať na spoločné potreby. Inšpiratívny pohľad, čo povieš?
2. Pri tej vete som si uvedomil, že nie bohatstvo, ale štedrosť je milosť. Na to, aby bol človek bohatý, nemusí byť dobrý, bohatstvo nemusí byť ovocím milosti. Ale byť štedrý v dostatku i nedostatku, to je dar od Pána, milosť.

Ako je to s tvojou štedrosťou? Mnoho ľudí pokladá za toho môjho priateľa niekde v kútiku duše za hlupáka. A ty?

Publikácie a pomôcky