Od a do!

CR-12 PO

Pán povedal Abramovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem." Vždy, keď nám Boh nám Boh hovorí, aby sme niečo opustili, niečoho sa vzdali..., stavia pred nás alternatívu. Lebo odísť od odniekiaľ sa dá len tak, že niekam prídeš. Odísť je väčšinou ťažké, lebo to znamená niečo opustiť. Ale bez opustenia jedného nemožno (v tomto zmysle) prijať druhé. Navyše tu platí, že Boh žiada opustiť menej ako sľubuje dať.
Odchody budú vždy ťažké. Tvoje aj druhých. Sústreď sa na to, kam odchádzajúci odchádza. Najmä ak ide do krajiny, ktorú mu Boh ukázal.

Publikácie a pomôcky