Ja vám hovorím...

CR-11 PO

"Ja vám hovorím: Neodporujte zlému," zaznieva z Ježišových úst v dnešnom evanjeliu. To je ťažká požiadavka. Rozumieme jej, je to jediný spôsob, ako prelomiť kruh zla a pomsty..., ale to nemení nič na fakte, že je to veľmi náročné na uskutočňovanie. A je to vôbec v našich silách?
Odpoveď na túto pochybnosť nachádzame v dnešnom prvom čítaní: "Bratia, ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo."  Kľúčom je Božia milosť. Nie je ani tak dôležité, či to je v našej moci. V Božej moci to určite je. V moci milosti, ktorú sme dostali.
Pane, nie mojimi silami, ale v tvojej moci, chceme odpovedať na zlo dobrom. Veríme v tvoju moc. Amen. 

Publikácie a pomôcky