Ján sa bude volať...

Narodenie Jána Krstiteľa

Bol som na civilnom pohrebe. A pochopil som, prečo je meno Ján také dôležité! Anjel povedal Zachariášovi: "Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján." Príbuzným, ktorí sa zišli na chlapcovej obriezke povie Alžbeta rozhodne: "Bude sa volať Ján." A keď im to nestačí, do Zachariáša to dostanú aj písomne: "Ján sa bude volať." 
Meno Ján (Jochanán) znamená "Boh je milostivý." Pre Alžbetu a Zachariáša to bude bude vyznanie, vždy keď budú chcieť chlapca osloviť menom, povedia vlastne: "Boh je milostivý." A budú vedieť, že to je pravda, veď sám Ján je toho dôkazom. Tí, ktorí budú o pár rokov neskôr prichádzať za Jánom na pustatinu, aby sa spýtali: Ján, "čo teda máme robiť?" budú už vo svojej otázke počuť: "Boh je milostivý." 
Na tom pohrebe, ktorý som spomenul na začiatku, som si uvedomil, ako veľmi ľudia potrebujú počúvať, prijímať a vyznávať, že Boh je milostivý. Zaznelo tam zopár pekných slov, niekoľko perličiek zo života zomrelého a pár romantických piesní... Všetko veľmi pekné a dôstojné.
Ale myslím, že tam chýbal liek na bolesť, ohlásenie tej dobrej správy, ktorá mení pohľad na vec, totiž že Boh je a že je milostivý. A tiež tam chýbala odpoveď: Bože, ty si milostivý. A ja ti verím, aj keď nerozumiem. Verím ti, aj keď to, čo prežívam, bolí. Lebo ty si milostivý. Alebo ako to bolo v dnešnom žalme: Bože, ty si milostivý, "ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím... A všetky moje cesty sú ti známe. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky..."

Boh je milostivý. Môžeš to vo svojom živote pobabrať tak, že ani vlastná manželka, deti, rodičia, či najlepší priatelia, nad tebou zlomia palicu..., ale Boh to s tebou nikdy nevzdá! Aj keby si to ty vzdal a znenávidel by si seba samého, Boh ťa neprestane milovať. Lebo on je milostivý.
Aj keby ti nikto, ani ty sám nebol ochotný odpustiť, on odpúšťa, lebo on je milostivý.
Aj keby si bol úplne na dne, "stratená existencia" a premárnený život, ktorý by všetci pokladali za bezcenný, v jeho očiach máš cenu, lebo on je milostivý. 
Nie pre nejaké tvoje vlastnosti, schopnosti, skutky, výkony, sympatiu..., ale pretože on je milostivý. S tým netreba nič robiť, len Ho (milostivého) prijať, asi tak, ako ľudia prijímali Jánov krst.
Tvoje problémy sa  tým asi nezmenšia, skôr naopak. Ale ty budeš silnejší, lebo nebudeš na to sám, keď na všetky tie krásne, radostné i ťažké a bolestné veci vo svojom živote budeš povedať, Bože, ty si milostivý. 

Nenechaj si tú skúsenosť pre seba a hovor o nej. A o svojich deťoch môžeš môžeš povedať: Ján, Jana sa bude volať. Lebo Boh je milostivý.

Publikácie a pomôcky