On nás potešuje. A čo ďalej?

CR-10 PO

Na blahoslavenstvá zvyčajne pozeráme ako na Prisľúbenia, ktoré nám Pán dáva a veríme, že On nás urobí blahoslavenými. A tak to bez pochyby je, taký je prvý zmysel tejto state. Dnešné prvé čítanie túto myšlienku na jednej strane potvrdzuje a na druhej nás pozýva urobiť ďalší krok. 
V evanjeliu čítame: blahoslavené tichí, chudobní, prenasledovaní, hladní a smädní po spravodlivosti, blahoslavení plačúci... A v prvom čítaní Pavol oslavuje Pána slovami: "Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení."  Potvrdzuje teda, že Boh to naozaj robí, v tomto prípade že "nás potešuje v každom našom súžení," potešuje plačúcich.
Ale tá veta má pokračovanie: "On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás."  

Osláv Pána za útechu, ktorou ťa potešuje a hneď choď a aj ty potešuj jeho ľud, rob iných blahoslavenými.

Pane, ty nás potešuješ. Chvála ti a sláva naveky.

Publikácie a pomôcky