Aký je Boh?

Nasvätejšej Trojice

Poznáte rozprávanie O zlatom teľati, ktoré si Židia urobili na púšti. Uzatvorili zmluvu s Bohom, sväto sväte sľubovali, že budú jeho verným ľudom..., no len čo ich Mojžiš nechal pár dní samých, už sa klaňali soche, ktorú si sami urobili. Dnešné prvé čítanie naväzuje na túto udalosť. Mojžiš si vykreše nové kamenné tabule, na ktoré bude znova napísaný Božím prstom Pánov zákon, znova ide na vrch Sinaj. A prosí za svoj ľud: „Pane, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji.“ 
Akoby povedal: áno, Bože, ja viem, že sú neverní, svojhlaví, nestáli, nasľubujú hory doly a vzápätí padnú to tých istých hriechov..., ale aj tak ťa prosím, poď s nami, neopúšťaj nás.
A Boh počas celých dejín išiel s nimi a neopustil ich, aj keď oni každú chvíľu behali za cudzími božstvami, neskôr za cudzími vládcami a napokon za cudzími módami..., nešli s Bohom a opustili ho.

Nepripomínajú vám niekoho? Myslím, že v tom všetkom môžeme čítať aj naše vlastné príbehy, my, neverní a nestáli. A potrebujeme prosiť s Mojžišom: Pane, ak sme našli milosť v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, sme ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji.

A môžeme ísť ďalej, pretože Boh ide ďalej. V v evanjeliu nás Ježiš utvrdzuje, že Otec to s tou láskou k nám myslí naozaj vážne. Hovorí, že: "Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život."
Pokojne si to môžeš preformulovať: Boh ťa tak miloval, že dal svojho jednorodeného Syna, aby si nezahynul, ale aby si mal večný život.

A ide ešte ďalej. Minulú nedeľu sme slávili Turíce, Zoslanie Ducha Svätého, lebo On je ďalším spôsobom,  akým Boh kráča a zostáva s nami.

Pavol v závere druhého čítania do jednej vety zhrnul toto pôsobenie Boha v Trojici a použil ho ako pozdrav pre kresťanov v Korinte: "Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými."  
Ježišova milosť, Otcova láska, spoločenstvo Ducha Svätého - Svätá a nerozdielna Trojica.

Čo máme robiť?

  1. Prosiť o odpustenie. Lebo aj my sme boli často neverní. Každý z nás má niečo za ušami.
  2. Prosiť za bratov a za sestry.  Pane, ak sme našli milosť v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, sme ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji.
  3. Osláviť Pána. Lebo je nedeľa a dnes ide o neho, nie o nás. Namiesto žalmu sme dnes spievali úryvky z chválospevu z knihy proroka Daniela, z chválospevu troch mladíkov, odsúdených pre vieru na smrť upálením. Všimli ste si ten text? Dookokola ospevuje Boha.
Slávny si, Pane, Bože našich otcov. Slávne je, Pane, tvoje meno, nesmierne veľké a sväté. Slávny si, Pane, vo svojom chráme veľkom a svätom. Slávny si, Pane, na svojom kráľovskom tróne. Slávny si, Pane, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi. Slávny si, Pane, na klenbe nebies.
A ako refrén sme volali: Chvála ti a sláva naveky. Myslím, že veľa vecí by bolo inak, keby sme naše práce, naše rozhovory, našu zábavu, oddych i službu iným... končili slovami Chvála ti a sláva naveky. Alebo trojičným chváloslovím:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Publikácie a pomôcky