Zostať vo väzení....

VN-06 UT

V Skutkoch apoštolov sú (tuším) tri rozprávania o zázračnom otvorení dverí väzenia. Prvé otvoril Pánov anjel apoštolom uväzneným v Jeruzaleme a poslal ich, aby sa postavili znova do chrámu a tam ohlasovali Zmŕvychvstalého. O niečo neskôr Pánov anjel vyslobodil z väzenia Petra a ten potom odišiel do Ríma. A teraz sa otvoria dvere väzenia, a Pavol a Sílas môžu byť voľní. Ale oni zostanú vo svojej cele.
Raz slúži na dobré väzenie opustiť a inokedy zostať. A netýka sa to len apoštolov. Týka sa to aj našich väzení, pravda okrem väzenia hriechu, to treba opustiť hneď ako je to možné. Tým druhým typom väzenia môže byť nejaký človek, situácia, choroba... Väzenie, v ktorom treba vytrvať pre dobro iných i seba. Tak ako Pavol a Sílas - vytrvali a správca väzenia ich v tú nočnú hodinu "vzal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril Bohu."

Publikácie a pomôcky