Tešiteľ

VN-05 PO

Liturgia nás už pomaly pripravuje na nanebovstúpenie Pána a na zoslanie Ducha Svätého. Dnes Ježiš apoštolov i nás uisťuje: "Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal." Čo všetko?
Napríklad to, ako žiť a čo robiť, aby bol vo všetkom oslávený Pána. Tá myšlienka je vyjadrená v dnešnom žalme: "Nie nás, Pane, ale svoje meno osláv."
Alebo čo robiť a čo opustiť, aby sme svoj život nezapratali zbytočnosťami. Pavol to hovorí celkom otvorene: "Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu." 
Pane, pošli nám Tešiteľa, Ducha pravdy, ktorý nás naučí všetko, posilní nás, aby sme sa odvrátili od všetkých márností, aby si ty bol oslávený v našich životoch.

Publikácie a pomôcky