To je dôvod

VN-03 SO

Existuje mnoho dôvodov, prečo opúšťame, alebo niekedy mávame sto chutí opustiť Krista. Aj ten z dnešného evanjelia ("Tvrdá je to reč!") by sa medzi nimi našiel. No Peter dnes trafil klinec po hlavičke. Odhaľuje dôvod, prečo s Ním zostať. Aj keby bol jediný, jeden proti miliónu: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

Radšej neistota pri Kristovi, ktorý má slová večného života, ako len istoty, ktoré skončia najneskôr tri dni pred pohrebom.
Veľmi často nerozumieme, prečo je toto tak a tamto inak. Prečo nevinní trpia a zomierajú napriek ich i našim modlitbám..., a gaunerom sa darí. Chceli by sme, aby bol Pán prísnejší radšej na tých druhých a od nás aby nechcel stále tak strašne veľa...
Ale my sme uverili a spoznali, že On je Boží Svätý. A to je dôvod zostať aj keď všetko vyzerá beznádejne.

Publikácie a pomôcky