Priscila a Akvila

https://www.blessedcelebration.com

VN-06 SO

Priscila a Akvila, ktorých spomína dnešné prvé čítanie, boli židovský manželský pár. Žili v Ríme, ale keď cisár Klaudius vyhnal Židov z Ríma, presťahovali sa do Korintu. Tam sa stretli s Pavlom neskôr s ním podnikli misijnú cestu do Efezu. Keď Pavol odišiel ďalej, oni sa v Efeze usadili.
Veľmi sa mi páči, čo urobili pre Apola. Čítali sme, že Apolo bol nedokončený kresťan. Hoci vedel o Kristovi málo, neváhal o tom svedčiť ostatným. Keď ho manželia Prisca a Akvila počuli v synagóge, "vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu."  
To vzali ho k sebe, neznamená, že si ho zobrali stranou a dali mu zopár ponaučení. Pravdepodobne mu, ako cudziemu v meste, ponúkli ubytovanie vo svojom dome. A ponúkli mu vzťah, priateľstvo. Lebo tak sa poúča o Pánovej ceste: najprv praktická pomoc, potom priateľský vzťah a potom každodenný život vo svetle evanjelia, spoločná práca a spoločný oddych. A občas malé poučenie.

Čo keby si dnes niekoho vzal, vzala k sebe? A nemusí sa hneď presťahovať. Pokojne môžeš začať spoločným trávením času. S ním a s Ježišom medzi vami.

Publikácie a pomôcky