Plán

www.imgrum.org

VN-07 NE A

Po nanebovstúpení sa Ježiš dlho z neba pozeral na Zem. Zem, zahalená do tmy, sa rútila temným vesmírom. Len nad mestom Jeruzalem akoby bojazlivo žiarilo niekoľko malých svetielok.
Archanjel Gabriel, ktorý prišiel Ježiša privítať, sa spýtal: "Pane, čo sú to tie malé svetlá tam dolu?"
"To sú moji učeníci pri modlitbe, zhromaždení okolo mojej Matky. Mojím plánom je poslať im svojho Ducha, aby sa tie chvejúce sa stali večne živým plameňom, ktorý zapáli láskou postupne všetky národy na Zemi."
Archanjel Gabriel sa odvážil namietnuť. "Pane a čo urobíš, keď sa tento plán nepodarí?"
Po chvíli mu Pán tichým hlasom odpovedal: "Ale ja nemám iný plán!"*

Pamätáš si Veľkonočnú vigíliu? Alebo svoje Prvé sväté prijímanie? Alebo krst tvojich detí. Držal si vtedy v ruke krstnú sviečku, zapálenú od Veľkonočnej sviece. To je jedno z tých malých svetielok, ktoré vidno z neba. Plamienok, ktorý symbolizuje tvoju vieru, symbolizuje teba. 
Akokoľvek bezvýznamne si pripadáš, z pohľadu neba si časťou Božieho plánu. Presnejšie nevyhnutnou časťou Kristovho plánu premeny sveta. A Kristus iný plán nemá.

Tak čo urobíš? Prijmeš miesto a poslanie, ktoré sú pre teba pripravené od stvorenia sveta a pustíš do napĺňania plánov, ktoré má Boh s tebou a so svetom, v ktorom žiješ?

Ak si na to pripravený, povedz mu to hneď teraz. Povedz napríklad: 
"Pane tu som a chcem dať svoj život k dispozícii tvojmu plánu. Urob so mnou, čo potrebuješ. Verím tvojmu plánu, Pane."
Dobrá správa je, že premena teba a tvojho súkromného vesmíru, nezávisí od tvojich schopností, ale od tvojej ochoty a od tvojho rozhodnutia sa. Ostatné v tvojom živote doplní Duch Svätý, ktorého s nádejou očakávame.
Kristus nemá plán, ktorý by nepočítal s tebou. Ideš do toho? S nami a s Ním?

Pane, Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme.

______________________________________________________
* Ferrero, B., Život je všetko, čo máme, Don Bosco, Bratislava 2004.

Publikácie a pomôcky