Mám v tomto meste mnoho ľudu...

www.kirche-und-leben.de
VN-06 PI

Pri nanebovstúpení dostali učeníci a cez nich aj my posledný Ježišov príkaz: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal." Je to nesporne náročná úloha. Ale v dnešnom prvom čítaní ju Pánovo slovo stavia do celkom nového svetla.
Keď bol Pavol v Korinte, Pán mu povedal v noci vo videní: „Neboj sa, len hovor a nemlč, veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu.“ Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo.
Mám v tomto meste mnoho ľudu, hovorí Pán Pavlovi. A pritom kresťanov v Korinte by spočítal na prstoch jednej ruky. Pán má v Korinte mnoho svojho ľudu. Už si ich povolal. Len oni o tom ešte nevedia. To je Pavlova úloha: objaviť tých, ktorých si Pán vybral a priviesť ich k nemu.

Naše ohlasovanie je vlastne objavovaním tých, ktorí už sú jeho ľuďmi, len o tom možno ešte ani sami nevedia. A to je povzbudzujúce. Lebo koho si Pán vyvolil, toho si aj pripravil.
Spýtaj sa ho: Pane, koho z tých, ktorých dnes stretnem, si si vyvolil? Koho z nich mám dnes priviesť k tebe?

Publikácie a pomôcky