Dokončil si dielo?

VN-07 UT

Ježiš vo svojej veľkňazskej modlitbe hovorí dokončení životného diela: "Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet."
Podobne aj Pavol v prvom čítaní. Je na ceste do Jeruzalema, predvída zatknutie a väzenie. A pred Efezanmi sa vyznáva: "Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti."

A čo ty? Dokončil si dielo, ktoré ti Pán dal včera či dnes vykonať? A ceníš si to dielo a službu tak ako Pavol?

Publikácie a pomôcky