Čo na to Peter?

VN-05 ST

"Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. A v prvom čítaní máme konkrétny príklad toho, čo to znamená zostať spojený s Kristom viničom.
V Antiochii vznikol spor: majú sa pohanokresťania, teda tí, ktorí sa narodili ako pohania a prijali Krista, podriadiť židovskej obriezke, alebo nie? Pavol s Barnabášom učia, že nie. No iní misionári, ktorí prišli do Antiochie z Júdska (teda asi židokresťania) tvrdia, že áno. V tej chvíli mohol vzniknúť v Cirkvi rozkol a rozdelenie. Našťastie mali v sebe všetci dosť pokory a obrátili na toho, kto mal autoritu rozhodnúť: na apoštola Petra, ktorý v tom čase predsedal Jeruzalemskej Cirkvi. Stačilo málo, ako sa to koniec koncov neskôr mnohokrát v dejinách stalo, a od Krista - viniča sa takmer odtrhli celé skupiny kresťanov.
Našou hlavou je Kristus, no pretože potrebujeme vidieť, úlohou byť viditeľnou hlavou Cirkvi poveril Pán Petra a jeho nástupcov, čo sú od začiatku biskupi Ríma, pápeži.
Preto keď stojíme pred otázkou viery alebo mravov, pýtame sa: "Čo na to Kristus?" Ak si nie sme istí, pýtame sa ďalej: "Čo na to Peter? Čo na to pápež?"  To samozrejme neznamená, že by bol pápež dôležitejší. Znamená to len toľko, že tiež cez neho k nám Pán hovorí. Jasne a zreteľne.

Publikácie a pomôcky