Vyjdi z väzenia

http://artanzania.com
VN-02: ST 

"Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život," čítame v dnešnom evanjeliu. A židovskí predstavitelia z prvého čítania si myslelia, že by ho zastavila nejaká väznica! Naivné. Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol Petra a apoštolov a povedal: „Choďte, staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohoto života!“

Nie je dôvod, aby si sedel vo väzení hriechu, strachu, predsudkov, obáv, komplexov... Dvere sú otvorené. Ale vyjsť musíš ty, to za teba nikto neurobí! Vyjdi na slobodu a vydaj svedectvo o Kristovi.

Publikácie a pomôcky