Urobil z nás Cirkev

VN-01 NE A

Slávime Veľkú noc, ktorá postupne prechádza do Veľkého dňa, do nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Evanjeliové správy o tej najväčšej zo všetkých nocí, respektíve o stretnutiach v prvých hodinách toho veľkého dňa, sa rôznia. No vo všetkých nachádzame niečo spoločné. Anjel posiela ženy k učeníkom, Ježiš posiela Máriu Magdalénu k tým, ktorých nazýva svojimi bratmi, k apoštolom, emauzskí učeníci sa po stretnutí so Zmŕtvychvstalým ponáhľajú naspäť do Jeruzalema, aby to oznámili Ježišovým nasledovníkom.
Ježiš chce, aby boli jeho nasledovníci spolu. Prečo? To je ďalšia z odpovedí na otázku čo pre nás Ježiš urobil: Ježiš z nás robí Cirkev.
Tak ako kedysi v raji Boh uspal prvého človeka Adama, otvoril jeho bok, vybral z neho rebro a z neho stvoril ženu, tak bol otvorený kopijou vojaka bok skutočného človeka Krista, v tom momente mŕtveho, akoby spiaceho na kríži. Z rany vytiekla krv a voda. Krv nám pripomína eucharistiu, voda zase krst. Krstom sa sme sa stali Cirkvou, Eucharistia, telo a krv Kristova sú tým, čo nás spája.
Cirkev je spôsob, akým sme Kristovi najbližšie, pretože sme, všetci spolu, jeho nevestou, spolu sme mu najbližší.
Kristus miluje každého z nás osobne, ale nik z nás mu nemôže dať sám toľko, ako spolu s ostatnými. Spolu sme ako harfa, každý je jednou strunou. Ak jediná struna z nás neladí alebo chýba, je to počuť!
Sme rodina (nie ako to politické zoskupenie :-), patríme k sebe, lebo nás takými urobil Kristus. Hľadať svoje šťastie s Bohom inde, to je ako keď muž hľadá lásku inde ako vo svojej rodine.

Čo mám robiť?
  1. Buď Cirkvou. Cirkev, to nie sú tí "oni". To sme my, spolu. Ži a správaj sa ako jeden z nás.
  2. Buď bratom či sestrou svojim sestrám a bratom vo viere. To nie sú tí cudzí, to sú naši. Zaujímaj sa a staraj sa o nich ako o svojich.
  3. Stretaj sa a sláv s nami. Každú nedeľu s nami jedz Telo Kristovo a nechaj sa ním pretvárať. 

Publikácie a pomôcky