Pri lámaní chleba

VN-03 NE

Minulý týždeň som išiel vo vlaku so zaujímavým človekom, ktorý (aspoň podľa toho ako a čo rozprával) takmer všade bol a takmer s každým sa pozná. Obzvlášť hrdý bol na svoje selfie s prezidentom. Dnešné prvé čítanie hovorí niekom, koho ani smrť nemohla držať vo svojej moci. Poviem vám, ak sa oplatí mať s niekým známosti, tak je to Ježiš Kristus.
Oplatí sa to, lebo on smrť, nad ktorou má moc, nie je len tá jeho. Peter to v druhom čítaní hovorí jasne: "boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka." Ver mi, oplatí sa ti poznať sa s Ježišom.
Pozor, odporúčam rozlišovať medzi poznať Ježiša a poznať sa s Ježišom. Oboje je dôležité a druhé nie je možné bez prvého. Každopádne v evanjeliovom rozprávaní o Emauzských učeníkoch Lukáš poznamenáva, že ho spoznali pri lámaní chleba. 
Lámanie chleba je kresťanský terminus technicus na označenie svätej omše. Tu najvlastnejším spôsobom, hoci nie jediným, spoznávame Ježiša. Tak ako tí dvaja cestou, tak my v prvej časti liturgie počúvame Božie slovo a necháme si ho vysvetliť kazateľom. To nám pomáha poznávať Krista. A potom slávime Eucharistiu, môžeme sa ho dotknúť a on vstúpi fyzicky do nášho vnútra. Aby sme sa mohli s ním spoznať bližšie.  
Neignoruj túto jeho ponuku a vždy keď môžeš, choď na sväté prijímanie! A keď vieš, že nemôžeš? Pros o odpustenie, vyznaj svoj hriech v spovedi a choď prijať Krista.
Ide o veľa, ide to, aby si sa poznal s tým, ktorého smrť nemohla držať vo svojej moci, ktorého krvou si bol draho vykúpený, ktorého môžeš aj ty spoznať pri lámaní chleba. 

Publikácie a pomôcky