Na cintoríne...

Pôst-05 NEA

Prečo Ježiš? V jednej knihe som narazil na kapitolu s nadpisom "Prečo Ježiš?" Autor tam hovorí o tom, prečo sa vôbec zaoberať Ježišom. Všimol som si, že na túto otázku odpovedajú aj pôstne nedele. Prečo sa vôbec zaoberať Ježišom? Lebo on je skutočný človek a skutočný Boh. On je prameň vody, ktorá nasýti najhlbšiu túžbu každého človeka a svetlo sveta pre všetkých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu tápu v temnote. A dnes v evanjeliu o sebe vyhlasuje a hneď to aj potvrdí, že je vzkriesenie a život. Tak ako všetci, aj ja naháňam za všeličím a všelikým. Ale musím s hanbou priznať, že nič z toho a nikto z tých, čím a kým sa zaoberám, nemá moc nad smrťou ako on, nie je svetlo, prameň, skutočný človek a rozhodne ani Boh! Pamätáte si na slepca z minulej nedele? On pochopil, prečo je Ježiš dôležitý. A urobil to, čo bolo treba urobiť: Padol na tvár a klaňal sa mu. Skloň sa pred ním.

Cintorín. Pred pár dňami som videl zaujímavý film. Traja chlapci sa spriatelili so starým pánom a on ich začal učiť čítať Bibliu. Bol tam aj štvrtý chlapec, taký výrastok, ktorý ich s obľubou šikanoval. Chlapci boli bezradní a vyžalovali sa svojmu dospelému priateľovi. Ten ich zobral na cintorín. Vysvetlil im, aké je dôležité, aby na to miesto chodili živí. Potrebujeme si totiž pripomínať, že zomrieme. Všetci. A potom budú len dve možnosti: večnosť s Bohom (nebo) a večnosť bez Boha (peklo). Nepovedal im to preto, aby ich peklom strašil. Motivoval ich, aby urobili čo je v ich silách, aby sa ten štvrtý nedostal do zatratenia. Ten štvrtý chlapec prežil životný prerod, zázrak väčší ako vzkriesenie z mŕtvych: priznal si svoju vinu, vyznal hriechy, prijal odpustenie a začal sa zaoberať Ježišom. Nie, to nespôsobili tí traja. Ale veľmi k tomu prispeli.

Dnes nás liturgia vedie na cintorín. Cirkev nám totiž chce pripomenúť, že smrť nie je koniec. V prvom čítaní nás Pán uisťuje: "Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj." A mne sa chce volať: Pane, naplň dnes tento prísľub, otvor hroby a vyveď z nich všetkých, ktorí sú ešte stále duchovne mŕtvi. 
To, čo vidíme v evanjeliu Ježiša robiť dnes reálne (vzkriesenie Lazára), je zároveň symbolickým vyjadrením toho, čo chce urobiť pre vyslobodenie našich bratov a sestier z duchovnej smrti.
Odvaľte kameň. Neviem či ste to postrehli, ale v príbehu vzkriesenia Lazára sú zainteresovaní aj iní. Je tam Marta a Mária, ktoré Ježiša privolali a odviedli ho k hrobu, sú tam tí chlapi, ktorí odvalili kameň. Nič z toho samo osebe nestačí na vzkriesenie mŕtveho. Ale prispieva k nemu. 
Preto dnes uvažuj nad tým, ako priviesť Ježiša k človeku, ktorý podľa teba uviazol v hrobe. A odvaľ jeho kameň!

Zomrieš. Aj ja. Zaujalo ma, čo o Lazárovej smrti hovorí Ježiš: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn. Film, ktorý som spomínal, končí pohrebom starého pána. Pohrebom, ktorý bol tak trochu slávnosťou. Urob všetko preto, aby tvojou smrťou bol oslávený Boží Syn.

A čo ak ty sám sedíš v hrobe a potrebuješ vyslobodenie? Samaritánka pochopila jeden z dôvodov, prečo je Ježiš dôležitý. A neváhala kvôli tomu zburcovať celé mesto. Ježiš je Spasiteľ, on má moc odpustiť ti tvoje hriechy a premeniť tvoj život. Ak si to ešte neurobil, prijmi ho za svojho Spasiteľa, vyznaj svoje hriechy a prijmi odpustenie.

Pane Ježišu, ďakujem ti, že aj dnes napĺňaš svoje prisľúbenie, že chceš otvoriť naše hroby a vyviesť von všetkých, ktorí sedia v temnotách. Urob to, Pane. Vyveď nás z našich hrobov a priveď nás do kráľovstva svojho Otca. Amen.

Publikácie a pomôcky