Hľadajte

VN-01 NE A: Kol 3, 1-4

"Kristus vstal z mŕtvych!" Keď som po skončení vigílie posielal SMSky s touto vetou, obratom mi prišlo niekoľko odpovedí, ktoré ma veľmi povzbudili. Napríklad tá, kde stálo: "Kristus naozaj vstal z mŕtvych!" alebo "Hovorím Amen na to!" či "Pán Boh zaplať za tú správu. Áno, verím, On naozaj vstal z mŕtvych." A ďalšie SMSky boli vysmajlíkované, kde tu bolo radostné aleluja...

Máme dôvod na radosť, pretože "Kristus vstal z mŕtvych!"  A "ten, čo vzkriesil Pána Ježiša Krista, s Ježišom vzkriesi aj nás," ako to pripomína apoštol Pavol v Druhom liste Korinťanom. Tam hovorí o vzkriesení tela, o tom, čo hovoríme vo vyznaní viery: "Verím vo vzkriesenie tela," alebo v Nicejsko-carihradskom vyznaní: "očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku."

Lenže dávno predtým, ako vzkriesi naše telá (po telesnej smrti), nás kriesi duchovne. To je to, čo hovorí Pavol v dnešnom druhom čítaní: "Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych..." Si pokrstený a to znamená, že si už (duchovne) s Kristom vstal z mŕtvych. Už vtedy. 
Pavol ďalej hovorí: "Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu." Má na mysli krst. Totiž my dnes z praktických dôvodov väčšinou krstíme poliatím vodou. Ale Pavol má pred očami krst ponorením. Predstavte si dospelého človeka, ktorý vstúpi do rieky, tam ho čaká Pavol a tri krát ho ponorí pod vodu. Trochu ho tam aj podrží :-), takže keď sa vynorí, lapá po dychu a cíti sa, ako by znovu ožil. A duchovne sa presne to stalo. Tá voda, z ktorej vyšiel, je ako hrob, ktorý zostal prázdny.

Keď už Pavol vysvetlil, čo pre nás Kristus urobil, nezabudne pripomenúť, čo máme robiť my. Hovorí: "ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!"   
Poďme spolu hľadať, čo je hore. Čo nájdeme? Nájdeme Cirkev, pretože Kristus nás urobil Cirkvou. Nájdeme Ducha Svätého, lebo On je Tešiteľ, poslaný na pomoc našej slabosti, nášmu hľadaniu. Nájdeme Krista, ktorý sedí po pravici Boha. Nájdeme seba samých. A nakoniec nájdeme Domov s veľkým D. Lebo doma sme v nebi.


Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
Kristus vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.

Publikácie a pomôcky