Čo pre nás Ježiš urobil?

Kvetná nedeľa, A

Predchádzajúce pôstne nedele nám postupne odkrývali, kto je Ježiš. On je Skutočný človek, Skutočný Boh, Prameň živej vody, Svetlo sveta, Vzkriesenie a Život. A všetky tieto charakteristiky sú nejakým spôsobom prítomné v dnešnej liturgii slova.
Dnes však vstupujeme do týždňa, ktorý sa právom volá Veľký. Okrem iného aj preto, že prináša odpovede na ďalšiu dôležitú otázku: Čo pre nás Ježiš urobil? Zhrnuté do dvoch viet, ktoré zazneli v speve pred evanjeliom: "Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno." 
Keby sme tým slovám rozumeli do dôsledku, nikto z nás, ani ten najväčší tvrďas, by sa nedokázal ubrániť slzám. Ani by to neskúšal!
"Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno." Polož dôraz na to pre nás a nechaj to Slovo znieť vo svojom srdci.

Publikácie a pomôcky