Čo chce Ježiš s nami urobiť

VN-02 NE A

Čo ste robili celý týždeň? A našli ste? Kto má v pamäti čítania minulej nedele, asi by odpovedal, že hľadal. A verím, že aj našiel. Po tom, čo sme počas pôstnych nedieľ spoznávali, kto je Ježiš, pred sme v udalostiach Veľkého týždňa nachádzali odpoveď na otázku: čo pre nás urobil. A minulú nedeľu nás Pavol upriamil na to, čo máme robiť my, čítali sme: "ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!" A tak verím, že ste hľadali, čo je hore a mysleli na to :-) Budem rád, ak sa podelíte som mnou o zážitky a skúsenosti zo svojho hľadania.

Ja musím s hanbou priznať, že mnohé z toho, čo som počas týždňa hľadal, nebolo hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. A tým pádom väčšina z toho, čo som našiel, nebol Kristus. Prosím o odpustenie, lebo som si nezobral dostatočný príklad z Márie Magdalény, ktorá vytrvalo hľadala svojho Pána. A našla ho!
Skôr sa podobám na Tomáša z dnešného evanjelia, ktorý nebol tam, kde mal byť! A miesto toho, aby si to priznal, tak sa vykrúca a pokúša klásť podmienky typu: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ Miesto toho, aby chlapsky priznal: "Nehľadal som, čo je hore. Zase som sa nechal priveľmi zaujať tým, čo je dole. A zabudol som. Nechcelo sa mi. Je mi to ľúto." To je mi to ľúto, je veľmi dôležité!

Dnešné evanjelium hovorí o dvoch stretnutiach, ktoré sa udiali v dve nasledujúce nedele. Napadlo mi, čo sa asi dialo medzi tým. Dnes by to možno vyzeralo takto:
  • V nedeľu ráno prišli ženy so správou Kristus vstal z mŕtvych! Učeníci ich poľutovali, chvíľu utešovali a potom dohodli konzultáciu u známeho psychológa... Ale Petrovi a Jánovi to nedalo a utekali k hrobu. Kameň našli odvalený a hrob prázdny. Ale Ježiša nestretli. A potom, minulú nedeľu večer, prišiel Ježiš medzi nich, ako sme čítali. Možno sa celý týždeň snažili presvedčiť Tomáša: Kristus vstal z mŕtvych!  
  • Ktovie, čo robil celý ten týždeň Tomáš. Možno ich posielal, aby sa dali vyšetriť, lebo podľahli davovej psychóze. A možno si vyčítal, že tam nebol. Každopádne o týždeň prišiel. Asi preto, že ho niekto zavolal.
  • A čo urobil Ježiš? Prišiel aj o týždeň. A to je mimochodom aj hlavný dôvod, prečo sa aj my stretáme každú nedeľu. Lebo veríme, že on vždy príde.
Čo chce Ježiš s nami urobiť? V dnešných biblických čítaniach môžeme vnímať zmenu, ktorou prví kresťania prešli. Práve na ňu chcem dnes upriamiť vašu pozornosť, lebo to, čo urobil s nimi, chce Ježiš urobiť aj s nami. Vieš, čo chce Ježiš s tebou urobiť? Chce ťa premeniť na človeka, ktorý ani na chvíľu nezabudne hľadať, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! A to samozrejme bez toho, že by tým utrpela rodina, povinnosti, kvalita života... Skôr naopak.
Všimni si:
  • Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Už sa ho nebáli. Chce ťa premeniť, aby si vždy prežíval radosť z každého stretnutia s ním.
  • Povedal im: "Pokoj vám!" Ježiš ťa chce premeniť na človeka pokoja.
  • Dal im poslanie: "Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Ježiš ťa chce urobiť apoštolom, človekom s poslaním.
  • Alebo charakteristika z prvého čítania: "Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách... Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval." Vieš si to predstaviť? Znie to pekne, ale len ľudsky, nepremenení by sme sa už po týždni začali handrkovať a najneskôr po dvoch týždňoch by sa našiel niekto, kto by situáciu využil len pre seba. Ale Ježiš ťa chce premeniť na človeka, ako boli oni.
Inak povedané: Ježiš ťa chce premeniť na skutočného človeka. Požiadaj ho o to: Pane, buď milosrdný mne hriešnemu. Zmiluj sa nado mnou slabou. Premeň ma. Verím, že ty si  „Pán môj a Boh môj!“

Publikácie a pomôcky