Červené vajíčko

VN-Veľkonočný pondelok

Čo by si povedal, keby to bolo možné, najmocnejšiemu človeku na svete? V starovekej rímskej ríši bol takým človekom cisár. Podľa jednej legendy sa Mária Magdaléna po Ježišovom nanebovstúpení dostala až pred trón krutého cisára Tibéria. Dlho sa pred tým modlila a uvažovala, čo mu povie. Nakoniec mu  ako dar vajíčko. Podala mu ho so slovami: „Kristus vstal z mŕtvych.“ Cisár Máriu z Magdaly vysmial s tým, že zmŕtvychvstanie Ježiša je asi tak pravdepodobné, ako že biele vajce ktoré drží v ruke očervenie. Legenda hovorí, že v tom momente vajíčko v Tibériovej ruke sčervenalo ako Božie znamenie, potvrdzujúce Magdalénine slová. Cisár síce v Krista neuveril, ale aspoň vyhovel sťažnosti na Piláta, ktorý odsúdil na smrť nevinného.
Hoci nevieme, koľko z legendy sa zakladá na pravde, je isté, že zvyk rozdávať na Veľkú noc červené vajíčka v spojení s pozdravom "Kristus vstal z mŕtvych, skutočne vstal,"  je známy medzi kresťanmi na východe už od staroveku a pretrval dodnes. Symbol sa dostal aj do ikonografie, ikonopisci zobrazujú Máriu Magdalénu s červeným vajíčkom v pravej ruke.

Veľkonočné vajíčko môže byť vyprázdneným zvykom, bez obsahu. Alebo môže byť hlbokým vyjadrením našej viery. Červená farba symbolizuje Kristovu krv, škrupinka pripomína skalu hrobu, zvonku pevná a nepreniknuteľná, zdanlivo mŕtva, no vo vnútri sa ukrýva život. Keď napokon škrupina praská, pripomína rúcajúce sa brány podsvetia, ktoré museli padnúť pred Kristom - víťazným baránkom.
Je to symbol, ktorým môžeme veľa povedať. Predovšetkým to najdôležitejšie: Kristus vstal z mŕtvych!____________________
Viac na:
  • https://www.catholiccompany.com/getfed/mary-magdalene-first-easter-egg/
  • http://store.ancientfaith.com/the-miracle-of-the-red-egg/
  • https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/54/56/af/5456af94c2af78993af6ea78d375c6b9.jpg

Publikácie a pomôcky