Zmeň pohľad...

www.labellanotizia.wordpress.com

Pôst-02 PI

Všimli ste si, ako starší syn hovorí o mladšom? Nielen že mu nevie prísť na meno, dokonca sa zdráha nazvať ho bratom. Otcovi ho opíše slovami: „...keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.“ 
Otec ale chce, aby bratia obnovili svoj vzťah a aj preto staršieho povzbudzuje: „tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“
Zmeniť pohľad na ľudí okolo seba, začať na nich pozerať ako na bratov a sestry. To je jedna z vecí, ktorým sa dnes môžeme učiť.

Publikácie a pomôcky