Takto...

www.fll.cc

Pôst 01 UT

V nedeľu Ježiš diablovi a vlastne aj nám pripomenul, že "nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." Dnes Pán cez Izaiáša žiada, aby mu každé sa jeho slovo vrátilo naplnené: "Nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie.“  
Inými slovami chce, aby sa stalo telom, tak ako chlieb, ktorý je zjedený, sa premení na telo človeka, ktorý ho zjedol.

Napríklad to slovo z dnešného evanjelia: "Vy sa budete modliť takto..."

Publikácie a pomôcky