Prečo?

Pôst PO: Lv 19, 1-2. 11-18

"Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý," zaznela Pánova výzva v prvom čítaní. Cesta k svätosti zrejme vedie cez mnohé nie, nebudeš: "Nekradnite. Neluhajte a nepodvádzajte... Nebudeš falošne prisahať... nebudeš potupovať... nebudeš zlorečiť..." A na konci zrazu jedno áno, budeš: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého." Toto "budeš" dáva správny zmysel všetkým tým "nebudeš". Jednoducho nestačí nekradnúť, neklamať, nepotupovať..., ak človek nemiluje! 

Celé rozprávanie má dve ohraničenia, ktoré hovoria o dôvode, prečo to robiť. Na začiatku "lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý." Na konci: "Ja som Pán." To je konečná a najlepšia odpoveď na všetky naše otázky, ktoré začínajú a často aj končia slovom prečo. Pretože je som Pán a som svätý!

Publikácie a pomôcky