Pôst so sprievodcom...

Pôst-00 PI: Iz 58, 1-9b

"Nepostite sa už ako dnes!" Oslovila ma táto stručná výzva z prvého čítania dnešnej liturgie. Kontext je samozrejme jasný: akýže to už len má zmysel, ak sa niekto zbožne postí a zároveň koná bezbožne! To je pokrytecké. Ale aj keď nie sme pokrytci, nemali by sme prejsť toto slovo bez povšimnutia. Aj táto veta je predsa v Písme aj pre nás.
"Nepostite sa už ako dnes!" hovorí Pán. Na mieste je otázka, ako sa  teda postiť máme? Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu, obliecť nahého... Áno, to je odpoveď aj pre nás, v doslovnom aj v prenesenom význame. Lebo okolo nás žijú ľudia, ktorí sú hladní po láske, prijatí, pozornosti, pochopení..., ktorí sú duchovnými či sociálnymi bezdomovcami, ktorým sa nedostáva primeranej úcty...
"Nepostite sa už ako dnes!" A potom pôst predsa nemusí znamenať len zriekanie sa niečoho. Môže to naopak znamenať aj učenie / formovanie sa k/ niečomu. V minulých rokoch som si to vyskúšal s dvomi knihami. Dnes vám ich chcem ponúknuť ako iný spôsob prežívanie a pôstneho obdobia, pôst so sprievodcom.
  • Prvá, s názvom Žiť tajomstvá od autorov Scotta Hahna a Mike Aquilinu je určená na každodenné používanie buď v pôste, alebo počas 50 dní medzi Veľkou nocou a Turícami, no je bohatým duchovným zdrojom, ktorý má svoju hodnotu v každom období roka. Knihu sa dá objednať cez internet.
  • Názov druhej knihy provokuje: Život s jasným cieľom: Načo som vlastne tu? Je to sprievodca na duchovnej ceste, ktorej začiatok trvá 42 dní. Jej autor Nick Warren sľubuje, že keď sa raz na ňu vydáš, už nikdy nebudeš tým istým človekom ako v minulosti. Viac o knihe si môžete prečítať na tejto stránke.

Publikácie a pomôcky