Posledná cesta...

http://thethoughtsofasimpleman.com

Pôst-02 ST

Ježiš je na ceste do Jeruzalema. Na poslednej ceste, pretože tentoraz ho tam čaká zrada, odsúdenie, výsmech, mučenie, ukrižovanie... A on to vie. Práve sme počuli, ako na to pripravuje učeníkov.
Asi to už v živote urobil každý z nás: dopustili sme sa voči niekomu zrady, posudzovania, výsmechu. A možno to dokonca prerástlo v niečo mučivé, vražedné. Sme toho schopní. A pritom sami tak ťažko znášame zradu, trpíme čo i len pri náznaku, že nás niekto ohovára alebo posudzuje, máme strach z výsmechu... 
Tak veľmi nám záleží na tom, čo si tí druhí o nás myslia a hovoria. Niekedy rozmýšľam, či nám na tom nezáleží až príliš.
Ježiš pozná verejnú mienku a vie aj to, ako sa o pár dní obráti proti nemu. A napriek tomu tam ide. Pretože prišiel "položiť svoj život ako výkupné za mnohých." Čo keby si skúsil(a) to isté? Prijať zradu, ohováranie, odsúdenie či posmech..., ktorým aj tak nemôžeš zabrániť, ako účasť na jeho kalichu, ako príspevok k výkupnému.

Publikácie a pomôcky