Počúvaj o milosrdenstve...

Pôst-02 PO: Lk 6, 36-38

„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ S týmto slovom z Vrchu premenia a s rozhodnutím (verím) počúvať Krista a učiť sa od neho byť ako Boh, sme sa včera rozišli zo svätej omše domov. A dnes je tu prvá lekcia tohto týždňa:
Ak chcete byť ako Boh, „buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!" To v praxi znamená: Nesúďte, neodsudzujte, odpúšťajte a dávajte. Boh to robí presne takto. Ježiš, skutočný človek, tiež. Takže sa to určite dá. 

Publikácie a pomôcky