Pán si ťa dnes vyvolil

Pôst-01 SO

Rád by som upriamil vašu pozornosť na dnešné prvé čítanie. Hovorí v ňom Mojžiš a s ním sa stretneme aj zajtra. Budeme ho vidieť v Ježišovej sláve spolu s Eliášom na Vrchu premenenia. A jeho prítomnosť nám pripomenie dôležitosť počúvania Božieho slova.

Čo to dnes hovorí? Mojžiš povedal ľudu: "Dnes ti Pán, tvoj Boh, prikazuje, aby si zachovával tieto príkazy a ustanovenia; zachovávaj a plň ich z celého svojho srdca a z celej svojej duše..." Presne: "Zachovávaj a plň ich z celého svojho srdca a z celej svojej duše..."

V prvom čítaní budeme zajtra počúvať o tom, ako si Boh vyvolil Abrama, aby odišiel do krajiny, ktorú mu ukáže. Aby sme ani zajtra na chvíľu nepochybovali, že to vyvolenie sa týka aj nás, v dnešnom prvom čítaní zaznelo: "Dnes si si vyvolil Pána, že bude tvojím Bohom, že budeš kráčať po jeho cestách... Pán si ťa dnes vyvolil, že budeš jeho osobitným ľudom."

Prijímaš jeho pozvanie? Tak "Zachovávaj a plň ich z celého svojho srdca a z celej svojej duše..."

Publikácie a pomôcky