Otcov milovaný...

www.stjohnsepiscopal.com
Pôst-02 NE A

Minulú nedeľu nám Cirkev cez biblické čítania pripomenula niečo veľmi dôležité o Bohu a o nás. Náš pohľad upriamila na Boha, ktorý nás stvoril, miluje nás a má s každým z nás plán. Pripomenula nám aj nelichotivú pravdu o človeku, totiž že sme hriešni. Ale nie preto, aby sme si zúfali. Preto, aby sme sa obrátili ku Kristovi a prijali za svojho Spasiteľa.
Ak si to urobil, ak si pred týždňom kapituloval pred Bohom a odovzdal mu svoj život, alebo ak si si to rozhodnutie obnovil, budeš asi lepšie rozumieť Abramovmu príbehu. A ak si to ešte neurobil, už to viac neodkladaj. Boh čaká na tvoje rozhodnutie.

Dnes Boh hovorí Abramovi (vtedy sa ešte volal Abram): "Odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem." To odíď má dva rozmery, odísť od a odísť kam. Abram má odísť zo svojej krajiny do krajiny, ktorú mu vyberie Boh. A ten 75 ročný chlap to urobil! Mám jediné vysvetlenie: kapituloval pred Bohom, odovzdal mu život a Boh začal v jeho živote robiť divy. Tak napríklad daroval jemu a jeho potomkom územie dnešného Izraela a Palestíny.
Aj Peter, Jakub a Ján odišli a opäť nie je ani tak podstatné odkiaľ, ale kam. Ježiš ich zobral na vrch, aby im ukázal krajinu, ktorú im aj nám ponúka. Peter, Jakub a Ján majú videnie nebeskej slávy. 
Večný život v Božej sláve, v spoločenstve svätých ľudí..., to je krajina, ktorú ti Boh chce dať do dedičstva, to je jeho zámer, ktorý má s tebou od začiatku.

Tak, a teraz by mala zaznieť tvoja otázka: "Čo mám robiť?" Po tom, čo si (ak si) sa zriekol svojich hriechov, prijal odpustenie vo sviatosti zmierenia a odovzdal si život Bohu, by malo tvojej duši cinknúť Otcovo slovo: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“

Počúvaj Ježiša. Počúvaš (aj vo význame poslušnosti a podriadenosti) kdekoho a kde čo, niekedy dokonca aj tých a to, čo nie je hodné tvojho počúvania. Počúvaj a poslúchaj Ježiša Krista, lebo On je milovaný Boží Syn a to už niečo znamená!
Počúvaj Ježiša, celý týždeň. Ideálne bude, ak každý deň otvoríš Sväté písmo a budeš počúvať, čo ti chce povedať. Je to pre teba náročné? Tak si nechaj Božie slovo posielať do emailu alebo SMS. Nainštaluj si appku do mobilu, nakopíruj si doň mp3 so Svätým písmom. Urob čokoľvek, len tento týždeň počúvaj Ježiša, ktorý je Otcov milovaný.

Odíď. Neprestaň počúvať a Pán ti bude postupne odhaľovať aj to, od čoho či dokonca od koho máš odísť. A nemusí ti znamenať len hriech a hriešne vzťahy. Možno prišiel čas opustiť niečo dobré pre niečo lepšie. Možno to budú tvoje plány, predstavy, sny a túžbu, ktoré opustíš kvôli väčším plánom, plánom a túžbam, čo do tvojho srdca vloží Boh.

Choď. Stále počúvaj Krista a choď všade s ním. To je jeden z dôvodov, prečo nosíme na krku kríž, aby nám pripomínal, že kráčame stále s Kristom. Ani na chvíľu nedaj priestor hriechu.

"Odíď zo svojej krajiny,... z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem." Aj Ježiš poslúchol Otcov hlas a odišiel z domu svojho Otca, do krajiny, ktorú mu ukázal, medzi ľudí. Stal sa človekom! Vieš na čo? Aby sme ty i ja mohli prísť do Jeho krajiny, aby nám dal moc stať sa Božími deťmi. Aby aj o nás mohol Boh povedať: Toto je môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Toto je moja milovaná.

Publikácie a pomôcky